Edice studijních textů

Zpět

V rámci probíhajících studijních kurzů pořádaných akademií jsou publikovány texty odborných přednášek nebo skripta pro potřebu posluchačů a výuku. Jedná se o studium manželství a rodiny a vzdělávání soudců církevního soudu. Studijní texty o službě exorcismu jsou zařazeny v samostatné edici Adiuro te.

V případě zájmu o některou níže uvedenou neveřejnou publikaci se na nás obraťte e-mailem.

Vzdělávací kurz pro soudce
Publikace

Vzdělávací kurz pro soudce, jehož autorem je Mons. Karel Orlita, soudní vikář v Brně a prezident Akademie kanonického práva, byl uspořádán pro potřeby formace a vzdělávání soudců u Diecézního církevního soudu v Brně. V rámci formace byly publikovány tyto sešity studijních textů:

  • Předmět sporu, změna předmětu sporu, pozice stran při projednávání záležitosti neplatnosti manželství (2017; Obsah) - výtisky jsou rozebrány
  • Výslechy a související úkony, úkoly soudců během dokazování při projednávání záležitosti neplatnosti manželství (2017; Obsah) - výtisky jsou rozebrány
  • Realizace výslechů, deontologické a disciplinární aspekty (2019; Obsah) - k dispozici
  • Znalecké zkoumání, posudek a související úkony (2019; Obsah) - k dispozici

O způsobu objednání a doručení: zde.

Cena: 80 Kč Uvedená cena je za 1 sešit! Studijní texty
Doprovázení snoubenců cestou lásky
Publikace

Tématem sborníku je etapa předmanželského zrání, lidově řečeno "chození", které tíhne k uzavření manželství. Autorem je morální teolog P. José Noriega, který byl garantem studií o manželství a rodině, pořádaných v ČR ve spolupráci s Papežským institutem Jana Pavla II. v Římě.

Úvodník a Obsah

Rok vydání: 2018

O způsobu objednání a doručení: zde.

Cena: 125 Kč Studijní texty
Rodina jako velký dar církvi a světu
Publikace

Autorem publikace je Mons. Renzo Bonetti, prezident Nadace Famiglia Dono Grande, který v roce 2019 vedl přednášky na konferenci o manželství a rodině. Společným tématem textů, zařazených do tohoto sborníku, je docenění rodiny jako velkého daru a tajemství pro církev i pro svět. Mimořádné zkušenosti Mons. Bonettiho jsou cenným podnětem pro pastoraci v naší zemi.

ÚvodníkObsah

Rok vydání: 2019

O způsobu objednání a doručení: zde.

Cena: 100 Kč Studijní texty
Pomáhať láske rásť
Publikace

Publikace doc. Stanislava Košče přináší odborný výklad tematiky vztahů ve společnosti, z nichž zásadní roli hrají vztahy v rodinách. Jeho výklad je zpracován formou komentáře apoštolské exhortace papeže Františka Amoris laetitia. Publikace poskytuje řadu impulsů pro osobní přemýšlení o problematice sexuality, manželství, rodiny, lásky, úcty a vzájemných vztahů.

Úvod a Obsah

Rok vydání: 2019

O způsobu objednání a doručení: zde.

Cena: 125 Kč Studijní texty
Manželství ve světle filosofie, teologie i praxe
Publikace

Autor P. Giovanni Tomasi, OCD se v tomto díle zabývá filosofií vztahující se k nauce o rodině, přičemž filosofické principy převádí do spirituální dimenze křesťanské mystiky ve světle studia, životní zkušenosti a konverze Edity Steinové (sv. Terezie Benedikty od Kříže) a z pozice mystické teologie sv .Jana od Kříže. Praktickou aplikaci principů křesťanské filosofie ukazuje na životě svatých manželů Louise a Zélie Martinových, rodičů sv. Terezie od Dítěte Ježíše.

Úvodník a Obsah

Rok vydání: 2019

O způsobu objednání a doručení: zde

Cena: 125 Kč Studijní texty
Erós a agapé, svátost smířeni v manželském životě
Publikace

Obsahem tohoto sborníku jsou písemné podklady přednášek dvou profesorů, jimiž jsou morální teologové Mons. Livio Melina a P. José Noriega. První část pojednává o dynamice manželské lásky, směřující od erótu k agapé. Druhá část je věnována správné interpretaci apoštolské exhortace papeže Františka Amoris laetitia a zabývá se významem svátosti smíření pro obnovu rodinného života.

Obsah

Rok vydání: 2017

O způsobu objednání a doručení: zde

Cena: 80 Kč Studijní texty
Svátost manželství a svátost kněžství
Publikace

V tomto stručném spisu představuje prof. Alexandra Diriart společné prvky dvou "svátostí ke službě společenství" a dochází až k praktickým důsledkům teologických pravd - k hledání forem spolupráce a vzájemné podpory mezi křesťanskými rodinami a kněžími. Jedná se již o druhé vydání této žádané publikace.

Úvodník a Obsah

Rok vydání: 2019

O způsobu objednání a doručení: zde

Cena: 150 Kč Studijní texty

Naše publikace

Uživatelský účet