Edice studijních textů

Zpět

V rámci probíhajících studijních kurzů pořádaných akademií jsou publikovány texty odborných přednášek nebo skripta pro potřebu posluchačů a výuku. V případě zájmu o některou uvedenou neveřejnou publikaci se obraťte e-mailem na knihy.akp@gmail.com.

Studium manželství a rodiny
Papežský institut Jana Pavla II. v Římě

 • Alexandra Diriart - Svátost manželství a svátost kněžství
 • José Noriega, Livio Melina - Erós a agapé; svátost smíření v manželském životě
 • José Noriega - Doprovázení snoubenců cestou lásky
 • Enchiridion dokumentů církve o manželství I (do r. 1987)
 • Enchiridion dokumentů církve o manželství II (do r. 1996)
 • Enchiridion dokumentů církve o manželství III (do r. 2015)
 • Renzo Bonetti - Rodina jako velký dar církvi a světu
 • Giovanni Tomasi - Manželství ve světle filosofie, teologie a praxe
 • Stanislav Košč - Pomáhať láske rásť

Vzdělávací kurz pro soudce
Diecézní církevní soud v Brně

 • Karel Orlita - Předmět sporu, změna předmětu sporu, pozice stran při projednávání záležitosti neplatnosti manželství
 • Karel Orlita - Výslechy a související úkony, úkoly soudců během dokazování při projednávání záležitosti neplatnosti manželství
 • Karel Orlita - Realizace výslechů, deontologické a disciplinární aspekty
 • Karel Orlita - Znalecké zkoumání, posudek a související úkony

Studijní texty o službě exorcismu
Mezinárodní asociace exorcistů, česko-slovenská sekce

 • Adiuro te I - Exorcista a jeho asistenti
 • Adiuro te II - Ježíšova uzdravující moc, bludné nauky a praktiky (sborník z konference)
 • Adiuro te III - Příčiny a formy působení ducha zla
 • Adiuro te IV - Psychiatrická služba a rozlišovací úkol exorcisty

Více informací naleznete v Edici Adiuro te

Naše publikace

Uživatelský účet