Studium manželství a rodiny

Historie studia

Studium manželství a rodiny se desítky let rozvíjelo díky sv. Janu Pavlu II., který od roku 1981 ustanovil při Lateránské univerzitě speciální institut (kousek historie je popsáno v archivu). Již čtyři roky studují otázky manželství a rodiny také kněží i laici v naší vlasti. Nabídka trvá i pro další akademické roky. Příští ročník studia začne týdenním vzdělávacím pobytem na Velehradě, ke studiu jsou zvány rodiny, „studentem“ jsou míněny manželské páry, příležitostně i jednotlivci z řad laiků, a také kněží.

Hlavní záměr

Prohloubit vnímání pravdy o člověku, povolání k lásce, manželství a rodině. Posílit vlastní osobní život v manželském společenství. Stát se vyslancem pro ostatní rodiny a vyzařovat svědectví. Získat odbornost pro práci v přípravách snoubenců a s mládeží v oblasti příprav na manželství (a další práci). Vybavit nastupující mladou generaci. Předat zář pravdy a pravdu lásky, jak je uchovávána v učení Církve, mladým lidem, rodinám, těm, kdo jsou novou nadějí církve.

Formou, jak hlavní záměry naplnit, je tříletý vzdělávací cyklus, systematický diplomový kurz pro celé rodiny. Účastníky vzdělávání, studenty jsou manželské páry, společenství budou tvořit celé rodiny. V každém roce bude obsahovat týdenní setkání v době letních prázdnin a tři víkendová setkání během roku.

Přihlášku vyplňte ZDE.

Cíl studia

Prostřednictvím rozšiřování vzdělání a formace různých aktérů rodinné pastorace (zasvěcených osob, odborníků a laiků) získávat stále lepší a účinnější nástroje, které pomáhají předcházet rozpadům manželství a rodinných vztahů, působí preventivně a významným způsobem posilují povědomí o významu manželství a rodiny v církvi i pro společnost.

Nedílnou součástí studia je duchovní, společenská a kulturní formace, díky které je možné osobní ztišení v modlitbě i výměna zkušeností.

Původ studia

Nejvlastnější původ je ve vyučování Jana Pavla II., který ve svých katechezích vysvětloval Boží plán s láskou, manželstvím a rodinou. Akademickými garanty jsou fundace Veritas amoris, Akademie kanonického práva, Akadémia Karola Wojtylu, organizační spolupráci poskytuje Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Jak si první týden studia představit

Týdenní setkání na Velehradě; od nedělního večera 19. 7. 2020 do sobotního odpoledne 25. 7. 2020.

Každé dopoledne vzdělávání pro rodiče – přednášky z vědních oborů o manželství a rodině, samostatný program pro děti ve skupinách se školenými pečovateli. Na tomto kurzu nejsou po dopoledních přednáškách debaty ve skupince.

Odpolední prázdninový program pro celé rodiny, hravý, s charakterem rodinného tábora.

Večerní sdílení manželů po uspání dětí. Zde bude zařazena diskuse k přednáškám.

Duchovní program – denní společná modlitba, růženec, příležitost k adoraci, mše svatá. Přítomnost kněží.

Zajištěná strava – snídaně + oběd + večeře, samoobslužná kavárna.

Konkrétně: místo a termín, organizace

Velehrad (Stojanovo gymnázium); 19. 7. 2020 – 25. 7. 2020

Účast 35 rodin, předpokládá se vícedětnost; k tomu asi 30 dobrovolníků – animátorů pro děti; organizační tým cca 10 osob; přednášející se budou střídat, denně jedna osoba, akademičtí pracovníci z Čech, Slovenska, pravděpodobně jeden profesor ze Španělska, v jednání; pro přednášející je společné, že vystudovali Papežský institut Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny (Řím). Na vysokých školách přednášejí obory související s manželstvím a rodinou.

Hledají se animátoři - pečovatelé o děti

Pro týden letního studia na Velehradě hledáme maldé lidi, kteří by byli ochotni pečovat o děti studujících rodičů. Budou mít na starosti program pro děti od snídaně do 13 hodin. Odpoledne budou mít volnější vlastní program. Každý večer je budeme prosit o službu hlídání spících dětí, aby rodiče mohli mít společné sdílení (cca 20:00 - 21:20). Do programu a práce se skupinkami dětí budou zaškoleni na víkendu 26. - 28. 6. 2020. Prace pečovatelů je dobrovolnická, ubytování a stravu budou mít zdarma. 

Zájemci se přihlašují ZDE.

Jak si – předběžně – představit náklady

Školné dle Akademie kanonického práva … zatím nevyčísleno. Organizační náklady na letní kurz jsou tvořeny cenou ubytování, stravy, zajištění pečovatelů a servisu. Intenzivně jednáme o získání finanční podpory, máme velkou naději, že ceny za děti výrazně snížíme. Pokud by cena byla jedinou překážkou účasti, následuje vyjednávání o sponzorované ceně. Nedotovaná kalkulace vypadá takto:

Dospělí – cena za manželský pár:                                         8 200 Kč

Dítě velké – od 12 let, celá strava:                                        4 500 Kč

Dítě menší – do 12 let, poloviční strava:                               3 200 Kč

Dítě velké – od 12 let, na přistýlce, celá strava:                    3 500 Kč

Dítě menší – do 12 let, na přistýlce, poloviční strava:           2 500 Kč

Dítě do 3 let bez nároku na stravu:                                        2 300 Kč

Naše publikace

Uživatelský účet