Studium manželství a rodiny

Perspektiva STUDIÍ MANŽELSTVÍ A RODINY 2023

Studia manželství a rodiny, organizovaná jako více otevřená manželským párům, se již osvědčila. Očividně jsou manželské dvojice, kterým je blízký odborný způsob promýšlení antropologických otázek a teologie, jak ji nalézáme u sv. Jana Pavla II.

S hlubokým vedomím, že jen Pán ví, jak bude společnost vypadat v létě 2023, jsme rezervovali týden pro další kurz Studií manželství a rodiny na Velehradě v termínu od 23. 7. 2023 do 30. 7. 2023. Můžeme jej mít všichni označený v diáři, Stojanovo gymnázium s námi počítá. Dá-li Pán!

Jaký byl studijní obsah SMR Velehrad 2022

TEOLOGICKÝ MODUL: ÚVOD DO TEOLOGIE TĚLA (K. Skočovský)

Důvody pro „Teologii těla“

Výraz „Teologii těla“ a původ katechezí

Důraz na tělo jako reakce na kulturu nepřátelskou k tělu

Pozitivní a negativní aspekty důrazu na tělo

Neo-manichejská civilizace; gender ideologie

Co je „počátek“

Normativní charakter „počátku“

Zjevení společenství

Obraz Boží

Hodnota rozdílnosti

Obraz ve společenství, tělesnost

Adekvátní antropologie

Mezilidský vztah, přítomnost, setkání, společenství, prvky společenství

Snubní tajemství

Původní láska a zjevení Boží intimity

Stvoření jako komunikace lásky

Trojiční analogie

Dar původního společenství

Nestvořená milost

Ctnost lásky: přátelství s Bohem

Nové společenství: církev

Manželství – rodina, plodnost lásky

PASTORAČNÍ MODUL: ÚČAST MANŽELŮ NA KRISTOVĚ LÁSCE (S. Tomšíček)

Pastorační praxe u Mons. Renza Bonetti

Proměna manželských vztahů skrze porozumění svátosti manželství

Manželé se z objektu pastorační péče stávají jejím subjektem

Inspirující dokumenty o manželství – Italská biskupská konference

Evangelizace a svátost manželství – Italská biskupská konf. 1975

Společenství a komunita v domácí církvi – Italská bisk. Konf. 1981

Malá cesta manželů

Malá cesta manželů jako prostor pro porozumění účasti manželů na Kristově lásce (náhled)

Vzájemná jednota lásky manželů, která zrcadlí obraz Trojice

Ježíš jako Ženich domácí církve

MORÁLNÍ MODUL: POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ A K MANŽELSTVÍ (K. Skočovský)

Osobní povolání

Manželství a kněžství

Personalistická norma a přikázání lásky

Osoba a láska

Tři dimenze lásky

Přátelství a snubní láska

Osoba a čistota

PSYCHOLOGICKÝ MODUL: MANŽELSKÉ KRIZE – PŮVOD A TERAPIE (J. Vančura)

Normativní krize – životní cykly páru

Úvod: rodina, klíčové pojmy, předpoklady

Chození, vybudování páru

Od vytvořeného rodinného systému k vytouženému rodinnému systému

Soudržnost, růst, stabilita, rozpuštění

Nenormativní krize

Chyba v chápání toho, co je to láska

Rutina v manželství

Nedostatek v sebepoznání

Z psychologického hlediska křehké osobnosti

Nevěra

Sexuální těžkosti

Terapie

Úrovně práce s párem a rodinou

Základní pojmy v komunikaci

Úrovně komunikace

Odpor

FILOSOFICKÝ MODUL: OSOBA, LIDSKÁ PŘIROZENOST, PŘIROZENÝ ZÁKON (R. Cardal)

Kdo je člověk

Antika

Předmoderní přístup

Osvícenství

Různé definice člověka – nastínění „vývoje“

Autonomie člověka

Osoba: co, nebo kdo?

PASTORAČNÍ MODUL: PODPORA STABILITY MANŽELSTVÍ VYUŽITÍM TEOLOGIE TĚLA (J. Prudká)

Souhrn základních obtíží chápání lásky a manželského vztahu

Hlavní rysy většinové společenské situace

Praxe odpojená od křesťanské antropologie

Teologie těla jako zdroj argumentace a podpory

Pohled na člověka, osobu

Chápání lásky, období chození, ctnosti čistoty

Praxe a zkušenosti MŠKW (Misijná škola Karola Wojtylu)

 


Hledáme pečouny

23. - 30. 7. 2023

Velehrad

Na týden 23. - 30. 7. 2023 hledáme dobrovolníky na hlídání dětí. V tomto týdnu se jezdí manželské páry vzdělávat (akce se jmenuje Studia manželství a rodiny, popsána výše) a hlídáním jejich dětí jim dáváme možnost se naplno věnovat studiu a vlastnímu manželství. Dobrovolníci mají hrazeno ubytování a stravu.

Hlídání

 • "Pečoun“ je dobrovolník, který má na starost program a péči o děti.
 • Dobrovolník si zadá preferenci věku hlídaných dětí.
 • Děti pod 2 roky jsou přiřazeny jeden na jednoho.
 • Děti starší 2 let jsou ve skupinkách (většinou po 4 až 6) se dvěma pečouny.
 • Děti od 8 let bývají ve větších skupinkách.
 • Hlídá se 4 hodiny dopoledne, odpoledne je pro dobrovolníky volné.
 • Budou připravené herničky s dílničkou. Dostupná je také tělocvična nebo hřiště.
 • Na večer funguje rozpis, kdy asi 4 pečouni hlídají na chodbách spící děti v pokojích a další pár pečounů pouští pro starší děti pohádku.

Ubytování a stravování

 • Dvoulůžkové pokoje s lůžkovinami. Sprchy a WC na chodbě.
 • Stravování je zajištěno v jídelně Stojanova gymnázia v podobě plné penze.

Harmonogram pro pečovatele

7:20 mše svatá Slovanský sál
8:00 snídaně jídelna SVG
8:45-9:00 předávka dětí nádvoří
9:00-13:00 hlídání dětí  
12:50-13:05 předávka dětí nádvoří
13:05 schůzka pečounů  
13:20 oběd jídelna SVG
odpoledne volný program  
17:50 modlitba růžence Slovanský sál
17:30 vzdělávání pro pečouny hernička
18:45 večeře jídelna SVG
20:00 modlitba chval Slovanský sál
20:15-22:00 večerní hlídání chodby SVG/hernička

Příjezd a odjezd

 • Příjezd v neděli 23. 7. do 14 hodin (připravte si potřebné dokumenty). Pro pečouny přijíždějící do Starého Města budeme nejspíše moct přijet.
 • Začínáme v 15:00 prvními informacemi a zdravovědou.
 • 16:00 – 16:30 seznámení rodičů a pečovatelů.
 • V 17:00 proběhne mše svatá a následně večeře.
 • První hlídání proběhne následující den, v pondělí.
 • Odjezd je v neděli 30. 7. 2023 po snídani.

Přihláška ZDE

Je potřeba potvrzení o schopnosti práce s dětmi od praktického lékaře. Potřebný formulář zašleme po přihlášení.

Naše publikace

Uživatelský účet