Studium manželství a rodiny

Formační týden manželství a rodiny 19. - 25. července 2020

Milí manželé a rodiny! Celou tuto stránku čtěte jako velkou pozvánku na blížící se FORMAČNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ A RODINY na Velehradě. Po skončení nouzového stavu v naší zemi je znovu spuštěno přihlašování. Nabízíme příležitost zúčastnit se týdne s bohatou nabídkou pro ducha, mysl i tělo, ve společenství dalších rodin. Program, který bude vyváženým spojením vzdělávání, duchovního i společenského života rodin, seznámí účastníky s charakterem systematických STUDIÍ MANŽELSTVÍ A RODINY.

Hlavní záměr

Ve studijní části budeme prohlubovat vnímání pravdy o člověku, povolání k lásce, manželství a rodině. Můžeme posílit vlastní osobní život v manželském společenství. Stát se vyslancem pro ostatní rodiny a vyzařovat svědectví. Získat odbornost pro práci v přípravách snoubenců a s mládeží v oblasti příprav na manželství (a další práci). Vybavit nastupující mladou generaci. Předat zář pravdy a pravdu lásky, jak je uchovávána v učení Církve, mladým lidem, rodinám, těm, kdo jsou novou nadějí církve.

Rok 2020 je vstupní branou k dalšímu studiu, FORMAČNÍ TÝDEN není závazkem ke studiu po další tři roky, ale prvním krokem. Formou, jak hlavní záměry naplnit, bude pak tříletý vzdělávací cyklus, systematický diplomový kurz pro celé rodiny. Účastníky vzdělávání, studenty jsou manželské páry, společenství budou tvořit celé rodiny. V každém roce bude obsahovat týdenní setkání v době letních prázdnin a tři víkendová setkání během roku.

Cíl studia

Prostřednictvím rozšiřování vzdělání a formace různých aktérů rodinné pastorace (zasvěcených osob, odborníků a laiků) získávat stále lepší a účinnější nástroje, které pomáhají předcházet rozpadům manželství a rodinných vztahů, působí preventivně a významným způsobem posilují povědomí o významu manželství a rodiny v církvi i pro společnost.

Nedílnou součástí studia je duchovní, společenská a kulturní formace, díky které je možné osobní ztišení v modlitbě i výměna zkušeností.

Jak si první týden studia představit

Týdenní setkání na Velehradě; od nedělního večera 19. 7. 2020 do sobotního odpoledne 25. 7. 2020.

Každé dopoledne vzdělávání pro rodiče – přednášky z vědních oborů o manželství a rodině, samostatný program pro děti ve skupinách se školenými pečovateli. Na tomto kurzu nejsou po dopoledních přednáškách debaty ve skupince.

Odpolední prázdninový program pro celé rodiny, hravý, s charakterem rodinného tábora.

Večerní sdílení manželů po uspání dětí. Zde bude zařazena diskuse k přednáškám.

Duchovní program – denní společná modlitba, růženec, příležitost k adoraci, mše svatá. Přítomnost kněží.

Zajištěná strava – snídaně + oběd + večeře, samoobslužná kavárna.

Přihlášku vyplňte ZDE 

Témata akademické části FORMAČNÍHO TÝDNE MANŽELSTVÍ A RODINY

Manželská a rodičovská láska v Písmu svatém (Skočovský)

 • Starozákonní zvěst jako protiklad k pohanským kulturám
 • Bible, rodinné vztahy a zvyky
 • Kristus - Ženich
 • Mateřské obrazy Boha a spiritualita rodičovské zkušenosti

Antropologický základ teologie těla (Skočovský)

 • Prvotní zkušenosti
 • Osoba jako dar
 • Společenství osob
 • Snubní tajemství

Dynamika lásky a úloha ctnosti čistoty (Neupauer)

 • Zkušenost lásky a její interpretace
 • Láska jako dar a úkol
 • Důležitost integrace lásky
 • Úloha ctnosti čistoty v procesu integrace lásky

Psychologická perspektiva (Vančura)

 • Bio-psycho-socio-spirituální jednota v poradně
 • Dynamika hlubin duše (implicitní paměť a jiné triky naší psyché)
 • Rodina jako prostředí vývoje (rodinná dědictví)
 • Konstruktivní a destruktivní cesty zvládání

Zraněné srdce, křehkost lásky (Skočovský)

 • Etika ctností v manželském životě
 • Přirozený mravní zákon jako "první milost"
 • Milost a odpuštění v manželství
 • Obtížné etické případy manželského života

Praktická cesta k manželskému souladu (manželský pár)

 • Překážky trvalého vztahu
 • Co si přinášíme z původní rodiny
 • Přecházení problémů - vyhýbání se komunikaci
 • Čtyři kroky k proměně vztahu

Přednášející: ThLic. Karel Skočovský, PhD., ThD.; ThLic. Róbert Neupauer; PhDr. Jan Vančura, PhD.; manželé.

Konkrétně: místo a termín, organizace

Velehrad (Stojanovo gymnázium); 19. 7. 2020 – 25. 7. 2020

Účast 30 rodin (maximální kapacita), předpokládá se vícedětnost; k tomu asi 30 dobrovolníků – animátorů pro děti; organizační tým cca 10 osob; přednášející se budou střídat, denně jedna osoba, akademičtí pracovníci z Čech, Slovenska; pro přednášející je společné, že vystudovali Papežský institut Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny (Řím). Na vysokých školách přednášejí obory související s manželstvím a rodinou.

Hledají se animátoři - pečovatelé o děti

Pro týden letního studia na Velehradě hledáme mladé lidi, kteří by byli ochotni pečovat o děti studujících rodičů. Budou mít na starosti program pro děti od snídaně do 13 hodin. Odpoledne budou mít volnější vlastní program. Každý večer je budeme prosit o službu hlídání spících dětí, aby rodiče mohli mít společné sdílení (cca 20:00 - 21:20). Do programu a práce se skupinkami dětí budou zaškoleni. Práce pečovatelů je dobrovolnická, ubytování a stravu budou mít zdarma. 

Zájemci se přihlašují ZDE

Dokumenty, které potřebujeme od pečovatelů

NÁSTUPNÍ LIST KE STAŽENÍ ZDE

DOBROVOLNICKÁ SMLOUVA KE STAŽENÍ ZDE

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE (PRO MLADŠÍ 18 LET) ZDE

Jak si představit náklady

Školné dle Akademie kanonického práva není pro FORMAČNÍ TÝDEN stanoveno; bude dáno až pro řádný semestr tříletého diplomového kurzu STUDIA MANŽELSTVÍ A RODINY (SMR). Organizační náklady na letní kurz jsou tvořeny: cenou ubytování, stravy, servisu, zajištění přednášejících a pečovatelů o děti. Intenzivně jednáme o získání finanční podpory, s nadějí, že ceny za děti snížíme. Pokud by cena byla jedinou překážkou účasti, následuje vyjednávání o sponzorované ceně. Nedotovaná kalkulace vypadá takto:

Dospělí – cena za manželský pár:                                         8 200 Kč

Dítě velké – od 12 let, celá strava:                                        4 500 Kč

Dítě menší – do 12 let, poloviční strava:                               3 200 Kč

Dítě velké – od 12 let, na přistýlce, celá strava:                    3 500 Kč

Dítě menší – do 12 let, na přistýlce, poloviční strava:           2 500 Kč

Dítě do 3 let bez nároku na stravu:                                        0 Kč

Původ studia

Nejvlastnější původ je ve vyučování Jana Pavla II., který ve svých katechezích vysvětloval Boží plán s láskou, manželstvím a rodinou. Akademickými garanty jsou fundace Veritas amoris, Akademie kanonického práva, Akadémia Karola Wojtylu, organizační spolupráci poskytuje Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Historie studia

Studium manželství a rodiny se desítky let rozvíjelo díky sv. Janu Pavlu II., který od roku 1981 ustanovil při Lateránské univerzitě speciální institut (kousek historie je popsáno v archivu). Již čtyři roky studují otázky manželství a rodiny také kněží i laici v naší vlasti. Nabídka trvá i pro další akademické roky. Příští ročníky studia navážou na týdenní vzdělávací pobyt na Velehradě (FORMAČNÍ TÝDEN), ke studiu jsou zvány rodiny, „studentem“ jsou míněny manželské páry, příležitostně i jednotlivci z řad laiků, a také kněží.

 

Naše publikace

Uživatelský účet