Studium manželství a rodiny

Historie studia

Studium manželství a rodiny se desítky let rozvíjelo díky sv. Janu Pavlu II., který od roku 1981 ustanovil při Lateránské univerzitě speciální institut (kousek historie je popsáno v archivu). Již čtyři roky studují otázky manželství a rodiny také kněží i laici v naší vlasti. Nabídka trvá i pro další akademické roky. Příští ročníky studia navážou na týdenní vzdělávací pobyt na Velehradě (FORMAČNÍ TÝDEN), ke studiu jsou zvány rodiny, „studentem“ jsou míněny manželské páry, příležitostně i jednotlivci z řad laiků, a také kněží.

Původ studia

Nejvlastnější původ je ve vyučování Jana Pavla II., který ve svých katechezích vysvětloval Boží plán s láskou, manželstvím a rodinou. Akademickými garanty jsou fundace Veritas amoris, Akademie kanonického práva, Akadémia Karola Wojtylu, organizační spolupráci poskytuje Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Aktuální zpráva: proběhl FORMAČNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ A RODINY

Start do dalších let studií se již uskutečnil, jak bylo plánováno. Na Velehradě prožilo týden 24 rodin spolu se čtyřmi kněžími, čtyřiadvaceti pečovateli pro děti, sympatickým bohoslovcem, který pečovatl o přípravu liturgie, manželským párem, co na sebe vzal tíhu organizační služby, a s jedním úžasně zdatným zvukařem. Společenství bylo velmi živé také povídáním a pobíháním šedesáti dětí, které dotvořily živý obraz naděje a budoucnosti církve.

Zpětné vazby od studentů FORMAČNÍHO TÝDNE

Nejčastější odpovědí na otázku, co účastníci oceňují na proběhlém týdnu, se velmi podobaly: nejvíce hodnocená byla celková atmosféra týdne, na tom se shodlo 33 ze 40 respondentů. Naprostá většina účastníků také vysoce hodnotila odbornost přednášek, 24 účastníci také výslovně ocenili přednášená témata. V polovině zpětných dotazníků byla vyzdvižena hodnota rozhovorů ve skupinkách i při neformálních částech programu. Několik respondentů bylo tak neukázněných, že nezatrhli podle pokynu pouze tři ukazatele, ale jako pozitivní omalovali hvězdičkami úplně všechno - atmosféru, přednášky, duchovní program, rozhovory i volná odpoledne.

Další plány studií

Studia manželství a rodiny musí určitě pokračovat, ukazuje se už několik let, že jsou stromem, který nese dobré ovoce. Ovšem situce v mnoha ohledech potřebuje trpělivost jak studentů, tak zájemců, kteří se chtějí ke studiu přihlásit nově. Lze očekávat, že během akademického roku 2020/2021 proběhnou tři víkendová vzdělávání ve Vranově u Brna a letní kurz, opět týdenní, v červenci 2021 na Velehradě. Je rezervován termín 18. - 24. 7. 2021, zájemci si termín mohou přidat do svých prázdninových plánů. Podrobnosti budou teprve upřesněny.

Naše publikace

Uživatelský účet