Edice Adiuro te

Zpět

Níže uvedené publikace jsou plodem víceletého úsilí Česko-slovenské sekce Mezinárodní asociace exorcistů, která mimo formaci kněží exorcistů usiluje také o nápravu nesprávných pojetí, promítajících se následně do praxe udílení svátostiny exorcismu v katolické církvi. Publikace z této ediční řady jsou určeny přednostně členům zmíněné asociace, dále katolickým kněžím, pracovníkům biskupských kurií, bohosloveckým seminářům a knihovnám.

Pravidla vysluhování exorcismu v katolické církvi v souladu s platným obřadem
Publikace

Kniha je překladem italské verze Linee guida per il ministero dell'esorcismo vydané Mezinárodní asociací exorcistů, která text zpracovávala několik let pod vedením Kongregace pro klérus, za součinnosti Kongregace pro nauku víry a Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Český text vychází prakticky paralelně s italským originálem a prošel důkladnými teologickými posouzeními, jakož i jazykovou korekcí. Kniha je určena biskupům, kněžím a pracovníkům v pastoraci.

Úvodní slovo a předmluva

Obsah

Rok vydání: 2020

O způsobu objednání a doručení: zde

Cena: 150 Kč Objednat lze na emailové adrese: knihy.akp@gmail.com
Adiuro te IV
Publikace

Představujeme již čtvrtý díl odborných textů o službě exorcismu v českém jazyce. Tentokrát je hlavním tématem psychiatrická služba a rozlišovací úkol exorcisty.

Úvodník a obsah

Rok vydání: 2020

O způsobu objednání a doručení: zde

Cena: 100 Kč Objednat lze na emailové adrese: knihy.akp@gmail.com
Adiuro te III
Publikace

Jedná se o studijní texty o službě exorcismu, vydané v roce 2018. Hlavním tématem jsou příčiny a formy působení ducha zla.

Úvodník a obsah

O způsobu objednání a doručení: zde

Cena: 100 Kč Objednat lze na emailové adrese: knihy.akp@gmail.com
Adiuro te II
Publikace

Sborník příspěvků z konference, konané v Brně v roce 2018, s názvem Bludné nauky a praktiky v životě křesťana a Ježíšova uzdravující moc

Úvodník a obsah

O způsobu objednání a doručení: zde

Cena: 100 Kč Objednat lze na emailové adrese: knihy.akp@gmail.com
Adiuro te I
Publikace

První sborník v řadě studijních textů, obsahujících odborná právně-pastorační pojednání o službě exorcismu, předkládaný kněžím a jejich spolupracovníkům, má za cíl nabídnout odbornou formaci těm, kdo se ujímají svou pastorační péčí sužovaných osob. Jedná se o počin Česko-slovenské sekce Mezinárodní asociace exorcistů, která tento sborník začala vydávat v roce 2017.

Úvodník a obsah

O způsobu objednání a doručení: zde

Cena: 100 Kč Objednat lze na emailové adrese: knihy.akp@gmail.com

Naše publikace

Uživatelský účet