Studium zasvěceného života

Mezinárodní škola řízení institutu zasvěceného života a trvalé formace - Zasvěcený život v exodu církve mezi minulostí a budoucností.

Organizátoři

 • Institut teologie zasvěceného života Claretianum, Řím
 • Klaretiánský právní institut, Řím
 • USMI - Unie vyšších představených Itálie
 • Akademie kanonického práva, Brno
 • Konference vyšších řeholních představených z České republiky a Slovenska

Přínosy studia

 • Přednášející jsou členy nebo blízkými spolupracovníky vatikánské Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života
 • Navázání a prohloubení osobních kontatků mezi Bohu zasvěcenými lidmi v naší části světa, setkání se zkušeností řeholníků odjinud (přednášející)
 • Rozvíjení prostoru ke společnému hledání "co můžeme nyní udělat pro budoucnost zasvěceného života u nás"

Místo konání

 • Duchovní centrum Vranov u Brna

První ročník s tématem Zasvěcený život jako confessio Trinitatis (vyznání Nejsvětější Trojice)

 • První setkání 22. - 24. 11. 2019, druhé a třetí setkání 27. - 30. 5. 2022
 • Témata a přednášející prvního roku (s původními, coronavirem zrušenými daty): česky, italsky.
 • Shrnutí prvního ročníku

Termíny druhého ročníku studia s tématem: Zasvěcený život jako signum fraternitatis (znamení bratrství)

 • 5. - 8. 5. 2023 (od pátečního večera do pondělního podvečera)
 • 29. 9. - 2. 10. 2023 (od pátečního večera do pondělního podvečera)
 • Druhý ročník studia proběhne v případě, že se do konce ledna 2023 závazně přihlásí alespoň 51 účastníků
 • Formulář k závaznému přihlášení

Téma třetího ročníku: Zasvěcený život jako servitium caritatis (služba lásky)

Přihlášky a informace přihlášeným

 • Bližší informace a přihlášky na druhý ročník plánujeme uveřejnit v říjnu 2022 (nepodařilo se... snad tedy do konce roku 2022)
 • Setkání mají rozměr informativní i formativní. Ubytování v místě konání na vícelůžkových pokojích.
 • Formuláře přihlášek na první ročník obdržely jednotlivé instituty prostřednictvím Konferencí vyšších řeholních představených ČR a SR, další informace rozesílány elektronicky. Účastníci obdrželi přístupová práva k dokumentům uloženým v interní sekci webu.

V případě nejasností kontaktujte prosím sekretariát AKP, sekci pro zasvěcený život.

Naše publikace

Uživatelský účet