Studium zasvěceného života

Mezinárodní škola řízení institutu zasvěceného života a trvalé formace - Zasvěcený život v exodu církve mezi minulostí a budoucností.

Organizátoři

 • Institut teologie zasvěceného života Claretianum, Řím
 • Klaretiánský právní institut, Řím
 • USMI - Unie vyšších představených Itálie
 • Akademie kanonického práva, Brno
 • Konference vyšších řeholních představených z České republiky a Slovenska

Přínosy studia

 • Přednášející jsou členy nebo blízkými spolupracovníky vatikánské Dikasteria pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života
 • Navázání a prohloubení osobních kontatků mezi Bohu zasvěcenými lidmi v naší části světa, setkání se zkušeností řeholníků odjinud (přednášející)
 • Rozvíjení prostoru ke společnému hledání "co můžeme nyní udělat pro budoucnost zasvěceného života u nás"

Místo konání

 • Duchovní centrum Vranov u Brna

První ročník s tématem Zasvěcený život jako confessio Trinitatis (vyznání Nejsvětější Trojice)

 • První setkání 22. - 24. 11. 2019, druhé a třetí setkání 27. - 30. 5. 2022
 • Témata a přednášející prvního roku (s původními, coronavirem zrušenými daty): česky, italsky.
 • Shrnutí prvního ročníku

Termíny druhého ročníku studia s tématem: Zasvěcený život jako signum fraternitatis (znamení bratrství)

 • 5. - 7. 5. 2023 (od pátečního večera do nedělního odpoledne), program
 • 29. 9. - 1. 10. 2023 (od pátečního večera do do nedělního odpoledne), program
 • Konferenční poplatek činí 3.000 Kč za každé z obou setkání. Ubytování a stravu si každý účastník hradí sám. Aktuální ceny v DC Vranov jsou na jejich webu.
 • Formulář k závaznému přihlášení
 • Kontemplativní komunity se mohou po přihlášení účastnit online v reálném čase

V případě nejasností kontaktujte prosím sekretariát AKP, sekci pro zasvěcený život.

Naše publikace

Uživatelský účet