Studium kanonického práva

Akademie kanonického práva v lednu 2020 otevřela Diplomové studium manželského práva. Jednalo se o trimestrální studijní program kanonického práva, organizovaný ve spolupráci s katolickými univerzitami, jehož úkolem bylo připravit pracovníky v pastoraci (kněze, laiky), aby mohli účinně pomáhat věřícím, jejichž manželství je zasaženo vážnou krizí, hrozí jim rozvod nebo ho již absolvovali, nebo žijí v neregulérních životních podmínkách, takže nemohou přijímat svátosti, přestože by si to přáli. Více o uskutečněném studiu zde.

Navazující studium

Úspěšní absolventi diplomového studia pro konzultory III. stupně mohou s dovolením svého ordináře pokračovat ve studiu licenciátu kanonického práva, přičemž absolvované předměty diplomového studia budou uznány jako splněné v licenciátním studijním programu.

V současné době akademie neplánuje otevřít nový studijný program, ale odkazuje zájemce na Katolickou univerzitu Jana Pavla II. v Lublinu, se kterou nadále úzce spolupracuje.

Naše publikace

Uživatelský účet