Studium kanonického práva

Studium kanonického práva v brněnské diecézi

Akademie kanonického práva dne 13. 1. 2020 otevřela Diplomové studium manželského práva. Jedná se o trimestrální studijní program kanonického práva, organizovaný ve spolupráci s papežskými univerzitami, který má připravit pracovníky v pastoraci (kněze, laiky), aby mohli účinně pomáhat věřícím, jejichž manželství je zasaženo vážnou krizí, hrozí jim rozvod nebo ho již absolvovali, nebo žijí v neregulérních životních podmínkách, takže nemohou přijímat svátosti, přestože by si to přáli. Studium je odpovědí na výzvy papeže Františka, který žádá, aby se věřící v těžkých situacích měli na koho obrátit, a aby jim mohlo být účinně pomáháno a mohli být zároveň doprovázeni na své cestě víry. Studium je koncipováno jako paralelně probíhající program pro konzultory II. stupně a konzultory III. stupně (viz Instrukce Novis postulatis, 29. 4. 2018).

Místo realizace: Duchovní centrum sv. Františka z Pauly, Vranov u Brna

Zahájení: leden 2020

Ukončení: červen 2021

Termíny prvního semestru: 13.–16. ledna, 10.–12. února, 16.–18. března, 20.–22. dubna, 11.–12. května, 15.–18. června

A) Diplomové studium manželského práva – II. stupně

Cílem je formace konzultorů, kteří již tvoří nebo mají vytvořit v diecézích stabilní strukturu, aby se na ně mohli věřící obracet a nalézt pastorační, právní a psychologickou pomoc. Mají pomáhat zvláště manželům, jejichž vztah je vystaven obtížím, nebo je poznamenán separací či rozvodem. Získáním diplomu není udělen akademický titul (Veritatis gaudium, čl. 41).

Požadavky pro přijetí uchazečů

 • maturita nebo již získaný akademický titul
 • doporučení ordináře (u duchovních), doporučení vlastního faráře (u laiků)
 • přihláška ke studiu (formát PDFformát DOC), souhlas GDPR

Poplatky

 • 4.000 Kč za semestr + samostatná úhrada ubytování a stravování

Požadavky pro získání diplomu

 • složení všech průběžných zkoušek
 • odevzdání písemné práce (cca. 10 str)
 • závěrečná zkouška

B) Diplomové studium manželského práva – III. stupně

Studium je určeno pro teology a civilní právníky, kteří působí v církevních strukturách a má sloužit k jejich formaci a prohloubení vzdělání. Získáním diplomu není udělen akademický titul (Veritatis gaudium, čl. 41). Úspěšní absolventi budou moci s dovolením svého ordináře pokračovat ve studiu licenciátu kanonického práva, přičemž absolvované předměty diplomového studia budou uznány jako splněné v licenciátním studijním programu.

Požadavky pro přijetí

Poplatky

 • 4.000 Kč za semestr + samostatná úhrada ubytování a stravování

Požadavky pro získání diplomu

 • složení všech průběžných zkoušek
 • odevzdání písemné práce (cca. 20 str)
 • závěrečná zkouška

Studijní program: studijní okruhy a předměty budou upřesněny

C) Studium kanonického práva – licenciát

Studium náváže na diplomové studium manželského práva - III. stupně. Úspěšní absolventi diplomového studia budou moci s dovolením svého ordináře pokračovat ve studiu licenciátu kanonického práva, přičemž absolvované předměty diplomového studia budou uznány jako splněné v licenciátním studijním programu.

Naše publikace

Uživatelský účet