Podmínky užívání webu

Veškeré informace uvedené na internetových stránkách https://www.akademiekp.cz/ jsou informativního charakteru a nezakládají žádné právní nároky.

Texty uveřejněné na internetových stránkách https://www.akademiekp.cz/ je možné dále citovat a rozšiřovat pouze s uvedením zdroje, včetně odkazu na tyto webové stránky. Je-li šířena pouze část citovaného textu, je nutné zachovávat kontext sdělení a dbát toho, aby tato částečná citace neumožňovala jiný výklad, než který umožňuje text jako celek.

Formuláře uveřejněné na internetových stránkách https://www.akademiekp.cz/ lze využívat pouze za účelem učinění podání na Akademii kanonického práva. Jiné využití uveřejněných formulářů je zakázáno. Máte-li zájem o jiné využití formulářů, je to možné pouze po výslovném souhlasu Akademie kanonického práva, který je možné vyžádat na e-mailu sekretarka.akademie@gmail.com.

Fotografie uveřejněné na internetových stránkách https://www.akademiekp.cz/ lze využívat pouze po výslovném souhlasu Akademie kanonického práva, který je možné vyžádat na e-mailu sekretarka.akademie@gmail.com.

Kontaktní údaje uveřejněné na internetových stránkách https://www.akademiekp.cz/ lze využívat výhradně k záležitostem přímo souvisejícím s Akademií kanonického práva. Výslovně se vylučuje jakékoliv marketingové zpracování uveřejněných kontaktních údajů. Toto vyloučení nelze překlenout ani souhlasem.

Naše publikace

Uživatelský účet