Erós a agapé, svátost smířeni v manželském životě

Zpět

Publikace

Obsahem tohoto sborníku jsou písemné podklady přednášek dvou profesorů, jimiž jsou morální teologové Mons. Livio Melina a P. José Noriega. První část pojednává o dynamice manželské lásky, směřující od erótu k agapé. Druhá část je věnována správné interpretaci apoštolské exhortace papeže Františka Amoris laetitia a zabývá se významem svátosti smíření pro obnovu rodinného života.

Obsah

Rok vydání: 2017

O způsobu objednání a doručení: zde

Cena: 80 Kč Studijní texty

Naše publikace

Uživatelský účet