Archiv aktivit

Náhled

Konference o manželství 2019

Publikováno: 20.6.2019

Obsah přednášeného tématu konference je publikován ve studijních textechRenzo Bonetti - Rodina jako velký dar církvi a světu (lze objednat na e-mailu knihy.akp@gmail.com).

Náhled

Konference ohledně Cor orans

Publikováno: 30.5.2019

Konference byla s podporou Vyšších představených ženských řeholí ČR a SR uspořádána v listopadu 2018 v Brně pro řeholní sestry z kontemplativních komunit z ČR a SR, které jsou adresátkami apoštolské konstituce Vultum Dei quaerere a prováděcí směrnice Cor orans. Komentář k druhému dokumentu přednesl úředník Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života P. Stefano Cañuto, OSA. Texty norem a přednášky s komentářem byly publikovány. Knihu je možno zakoupit.

Náhled

Studium zasvěceného života 2016-2018

Publikováno: 30.5.2019

Akademie kanonického práva ve spolupráci s Kongregací pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života, s podporou Konferencí vyšších představených řeholí v ČR organizovala v letech 20162018 „studium aktuálních témat zasvěceného života“. Obsahem studia byly především otázky kanonicko-právní a celé studium bylo zaměřeno na prohloubení vzdělání a jeho uplatnění v praktickém životě.

Náhled

Symposia kanonického práva

Publikováno: 25.4.2019

Symposia kanonického práva s mezinárodní účastí jak přednášejících, tak účastníků se konají s dvouletým odstupem od roku 2013. Přednášky ze symposií jsou publikovány v časopise Adnotatio iurisprudentiae.

Náhled

Konference o správě církevního majetku 2018

Publikováno: 25.4.2019

Akademie kanonického práva ve spolupráci s Kongregací pro klérus připravila na žádost Ekonomicko-právní komise při České biskupské konferenci první formační setkání nazvané „Studium správy majetku“. Toto setkání se uskutečnilo ve dnech 8. - 9. 5. 2018 v Želivu; relátorem byl Mons. Andrea Ripa, podsekretář Kongregace pro klérus.

Naše publikace

Uživatelský účet