Manželství ve světle filosofie, teologie i praxe

Zpět

Publikace

Autor P. Giovanni Tomasi, OCD se v tomto díle zabývá filosofií vztahující se k nauce o rodině, přičemž filosofické principy převádí do spirituální dimenze křesťanské mystiky ve světle studia, životní zkušenosti a konverze Edity Steinové (sv. Terezie Benedikty od Kříže) a z pozice mystické teologie sv .Jana od Kříže. Praktickou aplikaci principů křesťanské filosofie ukazuje na životě svatých manželů Louise a Zélie Martinových, rodičů sv. Terezie od Dítěte Ježíše.

Úvodník a Obsah

Rok vydání: 2019

O způsobu objednání a doručení: zde

Cena: 125 Kč Studijní texty

Naše publikace

Uživatelský účet