Akademická rada

Za vedení Akademie je odpovědná akademická rada v čele s prezidentem, který je jejím statutárním orgánem a má právo jednat jménem Akademie ve všech věcech. Dalšími členy rady jsou viceprezident, sekretář a ekonom.

Členové akademické rady

  • prezident: Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D., soudní vikář Diecézního církevního soudu v Brně
  • viceprezident: P. ICLic. Radim Josef Jančář, OCarm., místovikář Diecézního církevního soudu v Brně
  • sekretářka: ICDr. Mgr. Bc. Zuzana Kubíková
  • ekonom: Ing. Eliška Nováková

Další spolupracovníci

Studium kanonického práva
asistent: R. D. ICDr. ThDr. Miloš Kohútek, Ph.D.

Studium manželství a rodiny
sekretářka: MUDr. Maria Fridrichová

Studium zasvěceného života
sekretářka: S. M. Ing. Mgr. Krista Ludmila Chládková, OP

Vydavatelství AKP
šéfredaktor: Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D.
technický redaktor: R. D. Mgr. Jiří Plhoň
distribuce knih: Lucie Šidlová

Naše publikace

Uživatelský účet