Akademická rada

Za vedení Akademie je odpovědná akademická rada v čele s prezidentem, který je jejím statutárním orgánem a má právo jednat jménem Akademie ve všech věcech. Dalšími členy rady jsou viceprezident, sekretář a ekonom.

Členové akademické rady

  • prezident: Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D., soudní vikář Diecézního církevního soudu v Brně
  • viceprezident: P. ICLic. Radim Josef Jančář, OCarm., místovikář Diecézního církevního soudu v Brně
  • sekretářka: ICLic. Mgr. Bc. Zuzana Kubíková
  • ekonom: Ing. Eliška Nováková

Další spolupracovníci

Studium manželství a rodiny

  • sekretářka: MUDr. Maria Fridrichová

Studium zasvěceného života

  • sekretářka: S. M. Ing. Mgr. Krista Ludmila Chládková, OP

Vydavatelství AKP

  • šéfredaktor: Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D.
  • technický redaktor: R. D. Mgr. Jiří Plhoň

Naše publikace

Uživatelský účet