Symposium kanonického práva 2023

Vydáno: 25.10.2023 | Autor: Zuzana Kubíková | Zpět

Náhled

Ve dnech 17.–21. září 2023 připravila Akademie kanonického práva V. symposium kanonického práva pořádané v brněnské diecézi. Symposium se konalo pod záštitou diecézního biskupa brněnského J. E. Mons. Pavla Konzbula. Témata byla zaměřena jak na manželské kanonické právo, tak na novelizované trestní právo katolické církve západního obřadu. Jednalo se o sympozium ve formě studijního kurzu aplikovaného práva. Kromě teoretických a akademických přednášek byla součástí skupinová práce na vybraných kauzách. Účastníci obdrželi před zahájením sympozia studijní materiál ve formě praktických případů. Sympozium bylo určeno pracovníkům církevních soudů a diecézních kurií. Proto byl kladen důraz na praktickou úroveň vzdělávání, která není jen teoretická a odborná, ale také duchovní, aby pracovníci církve splňovali deontologická kritéria. Přednášejícími byli významní odborníci jak z dikasterií římské kurie, tak z akademického prostředí. Níže naleznete soupis programu. Po otevření aktivních odkazů si můžete pustit nahrávku.

Přednášky jsou nahrány tak, že na jednom kanálu je originál a na druhém překlad. Pokud chcete slyšet pouze jeden hlas, je třeba ekvalizérem jeden kanál ztlumit. Pro snadnější poslech jednotlivého jazyka je vhodné si nainstalovat multimediální přehrávač VLC media player, který je volně dostupný na internetu.

Reforma VI. knihy kodexu: zdůraznění důležitých bodů (J. E. Mons. Filippo Iannone, předseda Dikasteria pro legislativní texty)

Předběžné šetření: obtíže a nejistoty (R. D. Matteo Visioli, podsekretář Dikasteria pro nauku víry)

Administrativní trestní řízení (Mons. Paolo Bianchi, soudní vikář Milánské arcidiecéze)

Soudní trestní řízení (Mons. Gianpaolo Montini, profesor Papežské gregoriánské univerzity v Římě)

Důsledky, které může mít výchova, praktiky, sexuální zneužívání v dětství, dospívání a mládí na manželskou způsobilost: klinické profily (Prof. Cesare Maria Cornaggia, psychiatr, Univerzita studií Miláno Bicocca)

Důsledky, které může mít výchova, praktiky, sexuální zneužívání v dětství, dospívání a mládí na manželskou způsobilost: kanonické profily (Mons. Paolo Bianchi)

Předběžná opatření, kán. 1722 CIC (R. D. Matteo Visioli)

Soud Římské roty: postupy a judikatura v manželských a trestních kauzách (J. E. Mons. Alejandro Arellano Cedillo, děkan soudu Římské roty)

Disciplinární právo (Mons. Gianpaolo Montini)

Kritéria a podněty pro sepisování obhajob v kauzách neplatnosti manželství a v trestních kauzách (Francesco Catozzella, profesor Papežské lateránské univerzity)

Diskuzní fáze řízení v kauze neplatnosti manželství a v trestní kauze (Mons. Gianpaolo Montini)

Trestné činy při správě církevního majetku, kán. 1376 CIC (Mons. Marino Mosconi, kancléř arcibiskupské kurie v Miláně)

Společné fotografie: https://eu.zonerama.com/UnlockAlbum/10382828/411908277
Pro otevření napiš příjmení moderátora symposia

Naše publikace

Uživatelský účet