Formační kurz pro exorcisty

Vydáno: 21.3.2024 | Autor: Zuzana Kubíková | Zpět

Náhled

Od neděle 10. 3. do soboty 16. 3. 2024 proběhl na Vranově u Brna kurz pro nové a začínající exorcisty. Celého programu kurzu se účastnilo 41 kněží z České republiky a Slovenska, začínajících exorcistů, těch, kteří se na službu připravují, i těch, kteří se už roky exorcismy modlí. Zástupců z České republiky bylo 20 kněží a 1biskup, ze Slovenska 20 kněží. Většina z nich římskokatolického ritu, tři kněží řeckokatolíci. Organizaci a průběh setkání zabezpečoval Mons. Karel Orlita ve spolupráci s brněnským týmem pro modlitby exorcismu. Setkání organizačně zaštítila Mezinárodní asociace exorcistů (AIE) a Akademie kanonického práva.

Jako přednášející přijali pozvání P. Francesco Bamonte, bývalý prezident AIE, v současnosti viceprezident AIE, Fra Calogero Palilla (Benigno) a P. Piermario Burgo. Obsahem týdenního kurzu byl rozbor textů knihy Pravidla vysluhování exorcismu v katolické církvi v souladu s platným obřadem. Formační kurz byl koncipován teoreticky a modlitebně. Každý den proběhlo pět hodinových přednášek spojených s možností otázek a diskuze jak s přednášejícími, tak mezi sebou navzájem. Večer probíhalo živé, či nahrané svědectví těch, kteří chodí na modlitby exorcismu. Přínosem byl příspěvek a sdílení zkušeností kontaktní osoby pro modlitby exorcismu v brněnské diecézi. Jedním z cílů formačního kurzu bylo podpořit tuto praxi - mít kontaktní osobu v každé diecézi, osobu prvního kontaktu pro ty, kdo žádají o modlitbu exorcismu. Do každodenního programu patřila společná mše svatá, modlitba breviáře, růženec a adorace. Téměř všichni kněží uvedli, že kurz pro ně měl velmi významný přínos jak po stránce obsahové, tak z hlediska možnosti navázání kontaktů, sdílení se a inspirace do praxe. Sdělili také zajímavé podněty pro další možná setkání.

Další popis s programem jsou k nahlédnutí zde.

Reportáž ze setkání - pořízená Radiem Proglas

Naše publikace

Uživatelský účet