Diplomové studium kanonického práva 2020-2021

Vydáno: 24.9.2021 | Autor: Zuzana Kubíková | Zpět

Náhled

Studium kanonického práva v brněnské diecézi

Akademie kanonického práva dne 13. 1. 2020 otevřela Diplomové studium manželského práva. Jednalo se o trimestrální studijní program kanonického práva, organizovaný ve spolupráci s papežskými univerzitami, jehož cílem bylo připravit pracovníky v pastoraci (kněze, laiky), aby mohli účinně pomáhat věřícím, jejichž manželství je zasaženo vážnou krizí, hrozí jim rozvod nebo ho již absolvovali, nebo žijí v neregulérních životních podmínkách, takže nemohou přijímat svátosti, přestože by si to přáli. Studium se snažilo být odpovědí na výzvy papeže Františka, který žádal, aby se věřící v těžkých situacích měli na koho obrátit, a aby jim mohlo být účinně pomáháno a mohli být zároveň doprovázeni na své cestě víry. Studium bylo koncipováno jako paralelně probíhající program pro konzultory II. stupně a konzultory III. stupně (viz Instrukce Novis postulatis, 29. 4. 2018).

A) Diplomové studium manželského práva – II. stupně

Cílem byla formace konzultorů, kteří již tvoří nebo mají vytvořit v diecézích stabilní strukturu, aby se na ně mohli věřící obracet a nalézt pastorační, právní a psychologickou pomoc. Mají pomáhat zvláště manželům, jejichž vztah je vystaven obtížím, nebo je poznamenán separací či rozvodem.

B) Diplomové studium manželského práva – III. stupně

Studium bylo určeno pro teology a civilní právníky, kteří působí v církevních strukturách a mělo sloužit k jejich formaci a prohloubení vzdělání. Získáním diplomu není udělen akademický titul (Veritatis gaudium, čl. 41). Úspěšní absolventi mohou s dovolením svého ordináře pokračovat ve studiu licenciátu kanonického práva, přičemž absolvované předměty diplomového studia mohou být uznány jako splněné v licenciátním studijním programu.

Obě paralelně probíhající studia probíhala od ledna 2020 v Duchovním centru sv. Františka z Pauly na Vranově u Brna. Nástupem pandemických opatření způsobených nemocí Covid-19 přešla obě studia na on-line formu. Ta se ukázala jako velmi prospěšná a účinná. V rámci kurzu se díky tomu podařilo absolvovat také přednášky z Kongregace pro nauku víry ohledně řízení favor fidei.

Úspěšní absolventi, kteří si přáli ve studiu pokračovat, nastoupili na studijní program licenciátu na Katolické univerzitě Jana Pavla II. v Lublinu.

Naše publikace

Uživatelský účet