Studium manželství a rodiny 2016-2019

Vydáno: 6.3.2020 | Autor: Zuzana Kubíková | Zpět

Náhled

Akademie kanonického práva spolupracovala od roku 2016 s Papežským institutem Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny v Římě, založeným sv. Janem Pavlem II. 13. 5. 1981 po skončení tehdejší synody o rodině. Tento den, kdy byl na sv. papeže spáchán atentát, měl po skončení generální audience podepsat zakládací listinu o vzniku vzdělávacího institutu. Postřelení papeže v průběhu audience právnímu aktu zabránilo (formálně jej založil o rok později), avšak tehdejší papežovi spolupracovníci dodnes vydávají svědectví, že den atentátu byl a je považován za den vzniku institutu, neboť sv. Jan Pavel II. tehdy podepsal zakládací listinu „svou krví“.

V České republice probíhala jednání s papežským institutem již před rokem 2011. V tom roce dokonce hejtman Jihomoravského kraje dojednával na Papežském institutu zřízení jeho pobočky v Brně, což plně podporovali biskupové ČBK. Z nejrůznějších důvodů se to tehdy nepodařilo. Několik let po vzniku Akademie kanonického práva se pak znovu vynořila myšlenka, kterou choval v srdci brněnský diecézní biskup J. E. Mons. Vojtěch Cikrle, a to zrealizovat studium manželství a rodiny v Brně. Po mnoha jednáních a nemalém úsilí tuto iniciativu převzala Akademie kanonického práva a v roce 2016 zahájila diplomové studium v rámci trvalé formace v oblasti pastorace manželství a rodiny.

Studium probíhalo formou diplomového kurzu, který mohl pokračovat třikrát po sobě jako cyklus A, B, C – vždy s navazujícími vyučovacími matériemi. S Papežským institutem měla akademie uzavřenou smlouvu o spolupráci, takže studenti v ČR byli přímo studenty Lateránské univerzity v Římě. Ve smlouvě byla zároveň ukotvena vize o pokračování studia po třech letech absolvování kurzu, s možností získat titul Master. Papež František apoštolským listem Summa familiae cura (8. 9. 2017) však rozhodl o zrušení Papežského institutu Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny a založil nový institut. V červnu 2019 byla vydána Statuta nového institutu, s čím také souvisely větší změny ve studijních programech a zánik programu Master. Z toho důvodu nebylo možné dál pokračovat v původním dohodnutém studijním programu. Čtvrtý rok studia, který byl naplánován před vydáním nových Statut, byl dokončen s podporou institutu, ale již samostatně, pouze pod institucí Akademie kanonického práva.

Realizace studia v roce 2016/2017

Realizace studia v roce 2017/2018

Realizace studia v roce 2018/2019

Naše publikace

Uživatelský účet