Adnotatio iurisprudentiae 1/2021: omyl co do vlastnosti osoby

Zpět

Publikace

OBSAH POSLEDNÍHO ČÍSLA:

Editorial

Abstrakt článků

František
Promluva Svatého otce Františka k pracovníkům Tribunálu Římské roty u příležitosti nového soudního roku 2021

Tribunál Římské roty
Sentence neplatnosti manželství coram Caberletti

Paolo Bianchi
Omyl ohledně vlastnosti osoby ve smyslu kán. 1097, § 2 CIC

Francesco Catozzella
Error recidens in condicionem sine quan non (kán. 126) a error in qualitate directe et principaliter intenta (kán. 1097, § 2). Profily pro odlišení a pro aplikovatelnost v řízeních o neplatnost manželství

Francesco Catozzella
Platnost manželství uzavíraných před kněžími z Bratrstva sv. Pia X. Komentář k listu Papežské komise Ecclesia Dei

Paolo Bianchi
Deontologické principy týkající se soudních znalců

Dominika Hana Kubíková
Uplatňování práva na obhajobu oprávněnými prostředky po rozsudku a odvolání se zřetelně odkladnými cíli v konkrétním případu řízení o prohlášení neplatnosti manželství

O způsobu objednání a doručení: zde.

Cena: 250 Kč Objednat lze na emailové adrese: knihy.akp@gmail.com

Naše publikace

Uživatelský účet