Edice o zasvěceném životě

Zpět

Zdrojem obsahu textů knih o zasvěceném životě je "Studium aktuálních otázek zasvěceného života" pořádané v letech 20162019 a z uspořádaných mezinárodních konferencí o zasvěceném životě. Autory textů jsou převážně úředníci Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života nebo jiných dikasterií.

MODLÍCÍ SE SRDCE
Publikace

Normy pro ženské kontemplativní komunity s komentářem

Publikace obsahuje: český překlad Apoštolské konstituce Vultum Dei quaerere o ženském kontemplativním životě, český překlad prováděcí směrnice Cor orans, český a italský text komentáře k těmto dokumentům, jehož autorem je P. Stefano Cañuto, OSA.

Úvodník a Obsah

Rok vydání: 2018

O způsobu objednání a doručení: zde.

Cena: 180 Kč Objednat lze na emailové adrese: knihy.akp@gmail.com
SBORNÍK TEXTŮ V - zasvěcený život a místní církev
Publikace

Pátá část "aktuálních otázek" se věnuje tématu zasvěceného života ve vztahu k místní církvi. Autoři P. Agostino Montan, P. José Antonio Araña a S. Michaela Pitterová pojednávají o historickém kontextu rozvoje zasvěceného života, o vztahu institutů a diecézního biskupa, jakož i podřízenosti biskupovi a řeholnímu představenému, s ohledem na apoštolát jednotlivých institutů. Jeden z příspěvků je věnován vztahu mezi zasvěcenými osobami a laiky a jiný bratrskému životu v komunitě.  

Předmluva a Obsah

Rok vydání: 2018

O způsobu objednání a doručení: zde.

Cena: 250 Kč Objednat lze na emailové adrese: knihy.akp@gmail.com
SBORNÍK TEXTŮ IV - disciplinární otázky
Publikace

Čtvrtá část "aktuálních otázek" se zbývá disciplinárními postupy, právy a povinnostmi. Kromě příspěvků ohledně odloučení členů z institutů, ohledně povinností institutu vůči odešlému členu, ve sborníku naleznete také texty věnující se právům a povinnostem představených a členů institutů. V neposlední řadě obsahuje sborník překlad instrukce Služba autority a poslušnost s komentářem. Autory příspěvků jsou P. Waldemar Barszcz a P. Dariusz Borek, kanonisté a odborníci na danou problematiku.

Předmluva a Obsah

Rok vydání: 2018

O způsobu objednání a doručení: zde.

Cena: 250 Kč Objednat lze na emailové adrese: knihy.akp@gmail.com
SBORNÍK TEXTŮ III - majetkové právo
Publikace

Třetí část "aktuálních otázek" se zbývá majetkovým právem institutů zasvěceného života a společností apoštolského života, jakož i jeho správou. Sborník obsahuje cenné příspěvky od pracovníků Kongregace pro instituty zasvěceného života (IZŽ) a společnosti apoštolského života (SAŽ), kterým je známa tamní praxe. Jedná se o P. Agostina Montana (konzultora kongregace) a S. M. Annunziatu Remossi (úřednici kongregace). Situaci v ČR ozřejmuje Jakub Kříž. Součástí sborníku je poselství Svatého otce Františka o "Hospodaření s církevním majetkem IZŽ a SAŽ ve službě humanum a poslání církve" a orientační směrnice pro hospodaření s majetkem IZŽ a SAŽ vydaná kongregací.

Předmluva a Obsah

Rok vydání: 2017

O způsobu objednání a doručení: zde.

Cena: 250 Kč Objednat lze na emailové adrese: knihy.akp@gmail.com
SBORNÍK TEXTŮ II - formace
Publikace

Druhá část "aktuálních otázek" se zbývá psychologickým poradenstvím a rozlišováním ve formaci. Ve sborníku se nachází úvahy z pozice kanonického práva, jakož i psychologie. Hlavními tématy byla formace řeholníků, případy homosexuality a způsoby řešení a pastorační péče o členy řeholních komunit. Autory textů jsou P. Amadeo Cencini, P. Sebastiano Paiolla a P. Waldemar Barszcz a P. M. J. Jesu Pudumai Doss. Součástí publikace je Instrukce o kritériích pro rozlišování povolání u osob s homosexuálními sklony v souvislosti s jejich přijetím do semináře a připuštěním ke svátosti svěcení, vydaná Kongregací pro katolickou výchovu.

Předmluva

Rok vydání: 2017

VYPRODÁNO
SBORNÍK TEXTŮ I - zakládání, rušení, formy
Publikace

Představujeme Vám sborník sestavený z přednášek odborníků na řeholní právo. V tomto "prvním díle" naleznete text od sekretáře Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života, Josého Rodrígueze Carballa, jakož i vedoucího odboru téže kongregace P. Leonella Leidiho. Součástí je také příspěvek ředitele institutu kanonického práva z Katolické univerzity Jana Pavla II. v Lublinu, P. Ambrozyho Skorupy. Vydaný sborník je zaměřen na kanonické formy zasvěceného života, přičemž tematicky pojednává nejprve o praxi kongregace a následně o zakládání, rušení, spojování institutů, o jejich exempci a autonomii.

Předmluva a Obsah

Rok vydání: 2015

O způsobu objednání a doručení: zde.

Cena: 250 Kč Objednat lze na emailové adrese: knihy.akp@gmail.com

Naše publikace

Uživatelský účet