Edice o kanonickém právu

Zpět

Zde naleznete publikované normy, instrukce, komentáře a apoštolské listy.

Reforma manželského procesu podle papeže Františka - průvodce pro každého
Publikace

Autoři: kol. autorů

Jedná se o kompletní průvodce novým manželským kanonickým procesem, který sepsali renomovaní autoři, důvěryhodní odborníci nejen po stránce teoreticko-právní, ale i praktické. Jmenujme z nich alespoň Mons. Paola Bianchiho, předsedu Lombardského církevního soudu a významného autora mnoha odborných publikací, nebo Mons. Gian Paola Montiniho, ochránce spravedlnosti Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury. Přestože je obsah této publikace vysoce kvalitní, co se týče odbornosti, jedná se o plně srozumitelný výklad pojednávané tematiky. Proto je tento teoreticko-praktický průvodce použitelný nejen pro diecézní biskupy, pracovníky církevních soudů nebo právní odborníky, ale také pro všechny, kdo pracují v pastoraci, nebo se zajímají o problematiku manželství a současného kanonického procesu.

Úvodník a Obsah

Rok vydání: 2016

O způsobu objednání a doručení: zde.

Cena: 189 Kč Objednat lze na emailové adrese: knihy.akp@gmail.com
Komentář k instrukci Dignitas Conubii
Publikace

Autor: Klaus Lüdicke

Představujeme pracovní vydání českého překladu odborného komentáře Klause Lüdickeho k instrukci Dignitas connubii, a to včetně českého překladu samotné instrukce. Jedná se o instrukci, která má být zachovávána diecézními a interdiecézními soudy při projednávání záležitostí neplatnosti manželství.

Rok vydání: 2015

O způsobu objednání a doručení: zde.

Cena: 189 Kč Objednat lze na emailové adrese: knihy.akp@gmail.com
Apoštolské listy papeže Františka - Mitis iudex dominus Iesus a Mitis et misericors Iesus
Publikace

Papež František vydal dne 8. 9. 2015 apoštolské listiny motu proprio ohledně změn v projednávání prohlášení neplatnosti manželství v obou kodexech kanonického práva (CIC, CCEO). Motivem k vydání těchto dokumentů byla pastorační starost papeže o spásu duší a ochranu jednoty víry a disciplíny vzhledem k manželství. Bezprostředním impulzem k vydání byly zároveň požadavky Biskupské synody o rodině 2014/2015, aby procesy byly rychlejší a dostupnější. Představujeme Vám dvoujazyčné vydání těchto apoštolských listů. Vedle latinského jazyka je postaven český překlad.

Rok vydání: 2015

VYPRODÁNO

Naše publikace

Uživatelský účet