Apoštolské listy papeže Františka - Mitis iudex dominus Iesus a Mitis et misericors Iesus

Zpět

Publikace

Papež František vydal dne 8. 9. 2015 apoštolské listiny motu proprio ohledně změn v projednávání prohlášení neplatnosti manželství v obou kodexech kanonického práva (CIC, CCEO). Motivem k vydání těchto dokumentů byla pastorační starost papeže o spásu duší a ochranu jednoty víry a disciplíny vzhledem k manželství. Bezprostředním impulzem k vydání byly zároveň požadavky Biskupské synody o rodině 2014/2015, aby procesy byly rychlejší a dostupnější. Představujeme Vám dvoujazyčné vydání těchto apoštolských listů. Vedle latinského jazyka je postaven český překlad.

Rok vydání: 2015

VYPRODÁNO

Naše publikace

Uživatelský účet