Symposium kanonického práva 2019

Vydáno: 5.10.2019 | Autor: Administrátor | Zpět

Náhled

IV. symposium kanonického práva (2019)

Čtvrté symposium kanonického práva na Vranově u Brna se konalo ve dnech 8.–11. 9. 2019. Přítomných bylo přes 100 účastníků z České republiky, Slovenska, Polska, a Itálie. Ústředním tématem byl kán. 1095 CIC, který je nejčastějším projednávaným důvodem nulity manželství u církevních soudů. Účastníky přivítal Mons. Karel Orlita, prezident akademie, pozdravil je Mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru a podpořil svou zdravicí apoštolský nuncius ČR J. E. Mons. Charles Daniel Balvo.

Odborníky, kteří přednesli tematické přednášky byli:

Mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, sekretář Papežské rady pro legislativní texty (PřednáškaAplikační zkušenost z Mitis iudex podle Papežské rady pro legislativní texty a perspektivy reformy manželského práva // Otázky k tématu)


Mons. Paolo Bianchi, profesor Papežské Gregoriánské univerzity v Římě, předseda lombardského církevního soudu (Přednáška INezpůsobilost převzít podstatné manželské povinnosti a její příčina: anomálie ve smyslu klinickém a kanonickém, závažnost anomálie // Otázky k tématu IPřednáška IIPodstatné povinnosti a charakteristiky nezpůsobilosti je přijmout - předešlost, trvalost, relativnost / Otázky k tématu II)


Donatella Saroglia, rotální advokátka a stálá patronka lombardského církevního soudu (PřednáškaVada rozvahy v úsudku jako nedostatek kritického hodnocení a vnitřní svobody se zaměřením na afektivní a psychologickou nezralost / Otázky k tématu)


Marek Ondrej, advokát Římské roty (PřednáškaDějinné prvky ohledně formulace kán. 1095 CIC a jeho systematická diferenciace)


Francesco Catozzella, profesor Papežské Lateránské univerzity v Římě a advokát Římské roty (PřednáškaPoruchy sexuality a neplatnost manželství / Otázky k tématu)


Cesare Maria Cornaggia, psychiatr při lombardském soudu (PřednáškaVypracování psychologického/psychiatrického znaleckého posudku v kauzách neplatnosti manželství: základní body, kterým je dnes zapotřebí věnovat  pozornost, zvláště v souvislosti s nezralostí / Otázky k tématu)


Mons. Paweł Malecha, ochránce spravedlnosti Nejvyššího soudu Apoštolské signatury (PřednáškaJurisprudence českých a slovenských soudů ve světle některých poznatků Apoštolské signatury plynoucí z každoročních relací / Otázky k tématu)


Mons. Mauro Bucciero, soudní vikář sardského interdiecézního soudu (PřednáškaZákaz uzavřít nové manželství v případech nezpůsobilosti: uložení a snětí / Otázky k tématu).

Kromě vysoce odborných přednášek byla součástí symposia také práce ve skupinách nad připravenou kauzou ohledně platnosti manželství. Účastníci navštívili poutní místo Sloup, kde v mariánské svatyni celebroval mši svatou J. E. Mons. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský. Závěrečný den podtrhl důležitost setkání pracovníků církevních soudů ČR a SR bratislavský arcibiskup a soudce Apoštolské signatury J. E. Mons. Stanislav Zvolenský. Děkujeme všem za účast a vytváření bratrského společenství! Deo Gratias!

Naše publikace

Uživatelský účet