Symposium kanonického práva 2019

Vydáno: 20.6.2019 | Autor: Administrátor | Zpět

Náhled

Symposium proběhne 8.11. 9. 2019 v Duchovním centru na Vranově u Brna.

Přihlášku na symposium naleznete zde.

 

 

Program symposia 2019 - témata přednášek

8. 9. neděle

 • Dějinné prvky ohledně formulace kán. 1095 CIC a jeho systematická diferenciace
  Ondrej Marek, advokát Římské roty

9. 9. pondělí

 • Aplikační zkušenost z Mitis iudex podle Papežské rady pro legislativní texty a perspektivy reformy manželského práva
  Mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, sekretář Papežské rady pro legislativní texty
 • Nezpůsobilost převzít podstatné manželské povinnosti a její příčina: anomálie ve smyslu klinickém a kanonickém, závažnost anomálie
  Mons. Paolo Bianchi, profesor Papežské Gregoriánské univerzity v Římě, předseda lombardského církevního soudu
 • Vada rozvahy v úsudku jako nedostatek kritického hodnocení a vnitřní svobody se zaměřením na afektivní a psychologickou nezralost
  Donatella Saroglia, rotální advokátka a stálá patronka lombardského církevního soudu
 • Podstatné povinnosti a charakteristiky nezpůsobilosti je přijmout (předešlost, trvalost, relativnost)
  Mons. Paolo Bianchi

10. 9. úterý

 • Poruchy sexuality a neplatnost manželství
  Francesco Catozzella, profesor Papežské Lateránské univerzity v Římě a advokát Římské roty
 • Vypracování psychologického/psychiatrického znaleckého posudku v kauzách neplatnosti manželství: základní body, kterým je dnes zapotřebí věnovat  pozornost, zvláště v souvislosti s nezralostí
  Cesare Maria Cornaggia, psychiatr při lombardském soudu
 • Praktický případ a working team
 • Vyhodnocení závěrů z práce ve skupinách a moderovaná diskuse

11. 9. středa

 • Jurisprudence českých a slovenských soudů ve světle některých poznatků Apoštolské signatury plynoucí z každoročních relací
  Mons. Paweł Malecha, ochránce spravedlnosti Nejvyššího soudu Apoštolské signatury
 • Zákaz uzavřít nové manželství v případech nezpůsobilosti: uložení a snětí
  Mons. Mauro Bucciero, soudní vikář sardského interdiecézního soudu

Naše publikace

Uživatelský účet