Symposium kanonického práva 2019

Vydáno: 26.8.2019 | Autor: Administrátor | Zpět

Náhled

Program symposia8. 9. neděle

Od 16:00 možnost příjezdu a ubytování

18:30 přivítání a úvod k symposiu

  • Dějinné prvky ohledně formulace kán. 1095 CIC a jeho systematická diferenciace

Ondrej Marek, advokát Římské roty

20:00 večeře


9. 9. pondělí

7:30-8:30 snídaně a registrace nově příchozích účastníků

9:15 zahájení studijního dne

  • Aplikační zkušenost z Mitis iudex podle Papežské rady pro legislativní texty a perspektivy reformy manželského práva

Mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, sekretář Papežské rady pro legislativní texty

  • Nezpůsobilost převzít podstatné manželské povinnosti a její příčina: anomálie ve smyslu klinickém a kanonickém, závažnost anomálie

Mons. Paolo Bianchi, profesor Papežské Gregoriánské univerzity v Římě, předseda lombardského církevního soudu

12:30 oběd

14:00 Vada rozvahy v úsudku jako nedostatek kritického hodnocení a vnitřní svobody se zaměřením na afektivní a psychologickou nezralost
Donatella Saroglia, rotální advokátka a stálá patronka lombardského církevního soudu

  • Podstatné povinnosti a charakteristiky nezpůsobilosti je přijmout (předešlost, trvalost, relativnost)

Mons. Paolo Bianchi

18:00 mše svatá

20:30 nešpory a adorace


10. 9. úterý

7:00 ranní chvály

7:30-9:00 snídaně

9:15 zahájení studijního dne

  • Poruchy sexuality a neplatnost manželství

Francesco Catozzella, profesor Papežské Lateránské univerzity v Římě a advokát Římské roty

  • Vypracování psychologického/psychiatrického znaleckého posudku v kauzách neplatnosti manželství: základní body, kterým je dnes zapotřebí věnovat  pozornost, zvláště v souvislosti s nezralostí

Cesare Maria Cornaggia, psychiatr při lombardském soudu

12:35 oběd

14:30 Praktický případ a working team

15:45-17:00 Vyhodnocení závěrů z práce ve skupinách a moderovaná diskuse

17:30 odjezd autobusem do Sloupu

18:30 mše svatá ve Sloupu

19:30 slavnostní večeře ve Sloupu


11. 9. středa

7:00 ranní chvály

7:30-9:00 snídaně

9:15 zahájení studijního dne

  • Jurisprudence českých a slovenských soudů ve světle některých poznatků Apoštolské signatury plynoucí z každoročních relací

Mons. Paweł Malecha, ochránce spravedlnosti Nejvyššího soudu Apoštolské signatury

  • Zákaz uzavřít nové manželství v případech nezpůsobilosti: uložení a snětí

Mons. Mauro Bucciero, soudní vikář sardského interdiecézního soudu

12:30 mše svatá

13:30 oběd

14:00-15:00 převzetí certifikátu


Termín pro přihlašování je ukončen. V případě, že máte zájem o účast, kontaktujte sekretariát.

Naše publikace

Uživatelský účet