Studia manželství a rodiny - Velehrad 2022

Vydáno: 8.9.2022 | Autor: Maria Fridrichová | Zpět

Náhled

Již potřetí měla studia formu týdenního setkání v době prázdnin. Sešlo se společenství dvaceti rodin a přednášejících spolu s velkou partou sedmadvaceti pečovatelů pro děti a proběhl úžasný, naprosto nevšední týden, zahrnutý požehnáním a Boží přítomností, jako bychom vystoupili na horu Tábor. Pán nám ukázal svou velebnost. Popisujeme týdenní setkání na Velehradě, od nedělního odpoledne 17. 7. 2022 do nedělního rána 24. 7. 2022.

Ideální prostředí poskytlo Stojanovo gymnázium Velehrad, kterému patří upřímné díky. Našlo se zde zázemí nejen v ubytování s celodenním stravováním, ale také prostor pro přednášky, mši svatou, společný i oddechový program, přidanou hodnotou byly prostory tříd pro hry dětí, rozsáhlým vláčkem počínaje a skákáním do kuličkového bazénu konče.

Rána začínala vždy mší svatou, ale duchovní nabídka prostupovala celým dnem. V podvečer se rodiny i s dětmi scházely k modlitbě růžence, každý večerní program začínal modlitbou chval, ke které se z celého společenství zformovala hotová filharmonie. Den končil závěrečnou mariánskou antifonou, v závěru týdne společenství prožilo tichou a hlubokou adoraci. 

Dopoledne byl v akci tým 27 pečovatelů, protože děti prožívaly čas do oběda ve skupinkách s vlastním programem. Měli jsme už třetí ročník, spousta dětí už měla vzpomínky z minula a hnala se do skupinek s nelíčenou chutí. Rodiče absolvovali odborné přednášky, které měli manželé cíleně zažívat spolu. SMR má pět vzdělávacích modulů, teologický, filosofický, morálně-teologický, pedagogický a psychologický. Proběhla témata třetího ročníku, znění přednášek si mohou studenti připomínat z audionahrávek.

Prostřednictvím vzdělávání a formace především manželských párů se můžeme dívat na malé množství rodin jako na kvas pro těsto. Studiem získávají stále lepší a účinnější nástroje, kterými mohou páry sloužit dalším a dalším manželům. Pomohou předcházet rozpadům manželství a rodinných vztahů, působí preventivně a významným způsobem posilují stabilitu manželství a rodiny v církvi i ve společnostil. Pro přdnášející je společné, že vystudovali Papežský institut Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny (Řím). Akademickým ředitelem je P. Karel Skočovský, PhD., ThD.

Odpolední program si rodiny volily samy, měl posloužit k posílení rodinné pospolitosti i ke společným prázdninovým zážitkům. Velehrad byl slunečný, a proto byly podmínky na koupání a výlety, rodiny zažily komentovanou prohlídku velehradské baziliky, rodiče si zahráli dlouhý volejbalový zápas proti pečovatelům a čas byl užitečný také pro nekončící rozhovory. Večery byly příležitostí ke sdílení manželů po uspání dětí. Několik diskusí bylo tak žhavých, že přinesly nejméně stejný užitek, jako samotné přednášky.

Účastnící týden hodnotili nakonec písemně. Jako v testu dostali na výběr, co pro ně bylo nejhodnotnější - výběr nejvýše tří z osmi možností. Samozřejmě většina ocenila odbornou úroveň přednášejících nebo témata přednášek, mnozí společnou modlitbu, často zdůraznili hodnotu rozhovorů, ale naprosto nejčastější odpověď, kterou kromě jediného zakroužkovali všichni, zněla: "atmosféra, která zde vznikla". STUDIA MANŽELSTVÍ A RODINY 2022 na Velehradě se stala oázou, kde se nebesa dotkla země, kde bratři a sestry v církvi prožili požehnané společenství. Deo gratias!

Naše publikace

Uživatelský účet