Studia manželství a rodiny - Velehrad 2021

Vydáno: 20.10.2021 | Autor: Maria Fridrichová | Zpět

Náhled

Studia mnaželství a rodiny žijí dynamickým životem a čas běží ... týdenní kurz v červenci 2021 na Velehradě, spojený se stálou vděčností Bohu, jak požehnaný byl, se přesouvá mezi archivní vzpomínky. Ovšem přesto, že studenti už pokročili a prožili nové události, ohlédnutí za SMR 2021 nemá upadnout v zapomenutí.

Název "Studia manželství a rodiny" velmi doslovně popisuje program, který podruhé proběhl na Velehradě. Prohlubovat povědomí o významu manželství a rodiny v církvi i pro společnost je dlouhodobý proces, který neúřestává být naléhavě potřebný. Akademie kanonického práva navázala na první tříletý kurz. Od roku 2020 se proměnilo časové rozvržení studia, aby se více otevřelo manželským párům. Komplikaci naopak způsobila koronavirová situace, kvůli které se přestala konat vzdělávací setkání během akademického roku. Podobně jako v roce 2020 "Formační kurz", nyní v roce 2021 se letní kurz "Studia manželství a rodiny - Velehrad" stal stěžejní akcí. Podle stalu sv. Jana Pavla II. jsou obsahy kurzu vyvážené, pod heslem "tři K". Tři slova, začínající písmenem "k", tedy "katedra, kostel, kajak", symbolizují souhru vzdělávání, duchovního programu a společných aktivit, při kterých se život nerozebírá teoreticky, ale reálně prožívá v duchu společenství. Ovšem "katedra" rozhodně nemá být nevýraznou součástí, ale naopak vzděolávací, akademická část je právě to jedinečné a určující, co nenalézáme jinde na pobytech prázdninového charakteru.

Kurz proběhl v týdnu od 18. 7. 2021 do 24. 7. 2021, Velehrad poskytl překrásné, slunečné, duchovně bohaté prostředí, zázemí rodinám dalo Stojanovo gymnázium. Rána začínala mší svatou. Dopoledne absolvovali rodiče odborné přednášky, zatímco byl v akci tým 28 pečovatelů a děti s nimi měly samostatný program. Na tomto kurzu je studentem manželský pár, považuje se za cenné, aby manželé sdíleli program spolu. Přednášející zvučných jmen měli každé dopoledne monotematický blok, studium má pět vzdělávacích modulů, filosofický, teologický, morálně teologický, pedagogicko-psychologický a pastorační.

PONDĚLÍ 19. 7. TEOLOGICKÝ MODUL

RODINA V TRADICI A V MAGISTERIU CÍRKVE I. (Karel Skočovský PhD., ThD.)

 

Úvod do studia

 

Manželství a rodina v Magisteriu od církevních otců po Tridentský koncil

 

Manželství a rodina v období patristiky

 

Manželství ve středověké teologii

ÚTERÝ 20. 7. PASTORAČNÍ MODUL

PASTORACE RODIN - PRINCIPY (Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A. PhD. + Mgr. Bc. Mária Kucharčík, M.A.)

 

Rodinná pastorace v nové evangelizaci

 

Co je rodinná pastorace?

 

Směrem k nové rodinné pastoraci

 

Přípravy na manželství

 

Uzavření manželství

 

Pastorace po uzavření manželství

 

Být blízko toho, kdo má zraněné srdce

 

Rodinná pastorace ve farnosti

 

Rodina, domácí církev; Církev, velká rodina

STŘEDA 21. 7. FILOSOFICKÝ MODUL

LIDSKÁ OSOBA JAKO VZTAHOVÉ BYTÍ (PhDr. Roman Cardal, PhD.)

 

Co je filosofie, proč je důležitá?

 

Osoba: co nebo kdo?

 

Některé charakteristiky osoby

ČTVRTEK 22. 7. MORÁLNÍ MODUL

ZÁKLADY MORÁLKY (ThLic. Mgr. Ing. Maroš Lovič)

 

Život v Kristu

 

Primát lásky v morálním jednání a úloha ctností

 

Ježíš Kristus, cesta, pravda a život

PÁTEK 23. 7. PSYCHOPEDAGOGICKÝ MODUL

ÚCTA, ZRANĚNÍ A ODPUŠTĚNÍ V RODINĚ (PhDr. Jan Vančura, PhD.)

 

Úcta a sebeúcta jako předpoklad zdravých vztahů (rodinné rovnováhy a jejich varianty)

 

Zranění a komplikace vývoje (dynamika vědomé – nevědomé, mezigenerační přenos)

 

Odpouštění – psychologická perspektiva

 

Příběhy. Otázky a odpovědi

SOBOTA 24. 7. TEOLOGICKÝ MODUL

RODINA V TRADICI A V MAGISTERIU CÍRKVE II. (Karel Skočovský PhD., ThD.)

 

Manželství a rodina v Magisteriu církve: od Tridentského koncilu po II. vatikánský koncil

 

Manželství a rodina v Magisteriu církve: od II. vatikánského koncilu po současnost

 

Druhý vatikánský koncil (Gaudium et spes aj.)

 

Papežské dokumenty

Odpoledne každého dne bylo vysloveně cíleno na rodinný společný prázdninový program. Děti s rodiči, rodiny spolu, tvořící společenství. Na výběr byly výlety, koupání, procházky, komentovaná prohlídka velehradské baziliky, projížďky na koloběžkách, sport - s velkým volejbalovým zápasem mezi rodiči a pečovateli.

V podvečer se pak všichni sešli k modlitbě růžence. Večery sloužily ke sdílení, k diskusím nad dopoledními předáškami, kterých nebylo nikdy dostatek. V závěrečné evaluaci se ozývalo, jak by všichni rádi pokračovali. Celkově napsali vlastně všichni bez výjimky, že se jim kurz líbil. Velmi vysoce hodnocená byla odbornost přednášejících. A vedle toho právě prvek společenství, které prožilo živé sdílení.

Naše publikace

Uživatelský účet