Testimonium martyrii - bulletin o tom, jak věřil Jan Bula a Václav Drbola

Zpět

Publikace

Bulletin začal vycházet v roce 2020 v souvislosti s probíhajícím kanonizačním řízením Služebníků Božích, kněží brněnské diecéze Jana Buly a Václava Drboly, o nichž se můžete dozvědět na stránkách kanonizačního řízení. Bulletin vychází 3x ročně a jeho posláním je připravit věřící na kanonizaci zmíněných kněží, a zároveň poukázat na bohatství jejich ducha, jež může být inspirací a cenným podnětem pro život z víry každého z nás.

Bulletin je neprodejný a požadovaný počet kusů si můžete objednat prostřednictvím objednávkového formuláře zde. K dispozici je ke stažení archiv vyšlých čísel.

NENÍ V PRODEJI ZDARMA

Naše publikace

Uživatelský účet