Adnotatio iurisprudentiae 1-2/2017 o správě majetku

Zpět

Publikace

Editorial

František
Promluva Svatého otce Františka k pracovníkům Tribunálu Římské roty u příležitosti zahájení nového soudního roku 2017
Promluva Svatého otce Františka k účastníkům kurzu o manželském procesu (25. února 2017)
Promluva Svatého otce Františka k pracovníkům Tribunálu Římské roty u příležitosti zahájení nového soudního roku 2018
Tribunál Římské roty: Sentence Iurium Coram Defilippi

Carlo Roberto Maria Redaelli
Etika správce církevního majetku

Andrea Ripa
Účel církevního majetku a kritéria pro jeho správu
Řádná a mimořádná správa majetku, převod majetku, kmenový majetek
Horní hranice, potřebná povolení a praxe Kongregace pro klérus

Francesco Grazian
Kmenový majetek: pozapomenutý institut?
Církevní majetek: kmenový majetek, instrumentální a výnosový majetek

Josef Jančář
Zásady a itinerář pro určení kmenového majetku

Karel Orlita
Otázka ohledně finančních prostředků z EU

Papežská rada pro legislativní texty
Objasňující nóta k několika pochybnostem ohledně kán. 1291, 1292 a 1295 CIC

O způsobu objednání a doručení: zde.

Cena: 250 Kč Objednat lze na emailové adrese: knihy.akp@gmail.com

Naše publikace

Uživatelský účet