1–2/2015 a 1–2/2016 (listopad 2016)

Zpět

Publikace

Editorial

Vojtěch Cikrle
Promluva moderátora soudu J. E. Mons. Vojtěcha Cikrleho k pracovníkům Diecézního církevního soudu v Brně ze dne 30. listopadu 2015

František
Promluva Svatého otce Františka k pracovníkům Tribunálu Římské roty u příležitosti zahájení nového soudního roku 2014
Promluva Svatého otce Františka k pracovníkům Tribunálu Římské roty u příležitosti zahájení nového soudního roku 2015
Promluva Svatého otce Františka k účastníkům mezinárodního kongresu pořádaného Fakultou kanonického práva Papežské gregoriánské univerzity
Promluva Svatého otce Františka k pracovníkům Tribunálu Římské roty u příležitosti zahájení nového soudního roku 2016

Papežská rada pro legislativní texty
Vyjádření k aplikaci motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus a Mitis et misericors Iesus

Apoštolský tribunál Římské roty
Pomůcka k aplikaci Apoštolského listu papeže Františka Mitis Iudex Dominus Iesus

Karel Orlita
Koncept pozitivního aktu vůle v kauzách simulace a interpretace rotální jurisprudence

Emanuel Tagliente
Finanční zajištění kněží v Itálii

Pavol Drlička, Dominika Hana Kubíková
Instrukce Dignitas connubii jako prostředek k usnadnění a urychlení procesu prohlášení neplatnosti manželství. Reflexe v praxi brněnského soudu

Katarína Šangalová
Rozličné pojatie hodnôt v kanonickom a civilnom procese

František
Apoštolský list ve formě motu proprio papeže Františka Převedení řádné sekce správy majetku Apoštolského stolce na Sekretariát pro ekonomiku

Kongregace pro svatořečení
Normy pro správu financí určených na beatifikační a kanonizační řízení. Rescriptum ex audientia sanctissimi

František
Apoštolský list ve formě motu proprio papeže Františka Jako láskyplná matka
Apoštolská konstituce Vultum Dei quaerere o kontemplativním životě žen
Reskript ohledně kán. 579 Kodexu kanonického práva o zřízení diecézních institutů

O způsobu objednání a doručení: zde.

Cena: 250 Kč Objednat lze na emailové adrese: knihy.akp@gmail.com

Naše publikace

Uživatelský účet