Mezinárodní škola řízení 2019-2022

Vydáno: 8.9.2022 | Autor: S. Krista, OP | Zpět

Náhled

Mezinárodní škola řízení institutu zasvěceného života a trvalé formace – Zasvěcený život v exodu církve mezi minulostí a budoucností

Úkolem lidí zasvěcených Bohu je usilovat o pravdivý život „průsvitný“ natolik, že skrze něj druzí Boha uvidí. Takto popsal smysl zasvěcení Dom Donato Ogliari OSB, který byl jedním z přednášejících Mezinárodní školy řízení institutu zasvěceného života a trvalé formace. Jde o tříletý vzdělávací cyklus pořádaný ve spolupráci Institutu teologie zasvěceného života Claretianum z Říma, Unie vyšších představených Itálie, brněnské Akademie kanonického práva a konferencí vyšších řeholních představených z ČR a Slovenska. První ročník, jehož téma znělo „Zasvěcený život jako confessio Trinitatis (vyznání Nejsvětější Trojice)“, začal na Vranově u Brna v listopadu 2019 (22. – 24. 11.) a kvůli pandemii pokračoval a byl zakončen až v květnu 2022 (27. – 30. 5.). Desítky zasvěcených osob (především žen) z ČR a Slovenska naslouchaly přednáškám lidí blízkých vatikánské Kongregaci pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života, diskutovaly o jejich obsahu, sdílely svoje zkušenosti, setkávaly se nad textem Písma, při modlitbě breviáře a mši svaté. Přednášející povzbuzovali účastníky k odvaze hledat nové cesty a jako absolutní prioritu vnímat jen a pouze Boha samého. Vše ostatní je ve srovnání s Ním druhotné a může podléhat historickým proměnám.

Seznam přednášejících a témat prvního ročníku včetně odkazů na audiozáznamy přednášek najdete v připojeném souboru.

Naše publikace

Uživatelský účet