Symposia kanonického práva

Vydáno: 25.4.2019 | Autor: Administrátor | Zpět

Náhled

Symposia kanonického práva s mezinárodní účastí jak přednášejících, tak účastníků se konají s dvouletým odstupem od roku 2013. Přednášky ze symposií jsou publikovány v časopise Adnotatio iurisprudentiae.

I. symposium kanonického práva (2013)

První symposium kanonického práva na Vranově u Brna se konalo ve dnech 6.–9. 10. 2013. Přítomných bylo přes 100 účastníků z České republiky, Slovenska, Polska, Itálie, Maďarska a Ruska. Cílem symposia bylo představit pracovníkům církevních soudů a studentům papežské Katolické Univerzity v Lublinu hlavní směry rozvoje během posledních let v oblasti normativní, doktrinální a jurisprudenční, a to v řízeních ohledně prohlášení neplatnosti manželství a v dalších aktivitách tribunálů. Texty přednášek jsou uveřejněny v časopisu Adnotatio iurisprudentiae, Supplementum 1.

II. symposium kanonického práva v brněnské diecézi (2015)

Ve dnech 20.–23. září 2015 připravila Akademie kanonického práva II. symposium kanonického práva na Vranově u Brna. Symposium, které bylo pod záštitou brněnského biskupa J. E. Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho bylo odpovědí na podněty papeže Františka, týkající se procesní reformy, a zabývalo se těmito tématy: a) urychlení procesu nulity manželství; b) svátostná důstojnost manželství; c) ekonomika soudu a možnost vedení bezplatného procesu; to vše nikoli pouze na rovině teoretické, nýbrž i praktické. Část symposia byla věnována práci s kauzou neplatnosti manželství podle kanonického důvodu „omyl co do svátostné důstojnosti manželství“. Texty přednášek jsou uveřejněny v časopisu Adnotatio iurisprudentiae, Supplementum 2.

III. symposium kanonického práva v brněnské diecézi (2017)

Ve dnech 17.–20. září 2017 se konalo III. symposium kanonického práva na Vranově u Brna. Symposiu, které bylo pod záštitou brněnského biskupa J. E. Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho, dal významnou podporu svou předsednickou účastí J. Em. kard. Francesco Coccopalmerio, předseda Papežské rady pro legislativní texty. Hlavním tématem bylo administrativní řízení vedené za účelem ochrany práv věřících a předchozí fáze řízení projednávajících platnost manželství. Texty přednášek budou uveřejněny v časopisu Adnotatio iurisprudentiae, Supplementum 4. Příští symposium, které má za cíl reflektovat aktuální tematiku, je plánováno na podzim roku 2019.

Naše publikace

Uživatelský účet